Oznámenie návštevníkom webovej stránky www.skolskenoviny.sk.

TASR mení koncepciu spolupráce so školami a v súčasnosti pripravuje nový redakčný systém, ktorý umožní záujemcom publikovať svoje texty v rámci portálu, ktorý sa stane celoslovenským školským časopisom.


O spustení webu Vás budeme informovať.

Šéfredaktorka skolskyservis.sk

Jana Ikrényiová